WEERBAARHEIDSTRAINING

Ik ben Anne Mortelmans

Ik ben graag bezig! Ik werk graag,
reis graag en speel graag.

Ik houd ervan om te werken met kinderen en volwassenen.
Ik geniet ervan als ik ertoe kan bijdragen om hen sterker - weerbaarder - te maken.

Ik werkte enkele jaren als opvoedster-begeleidster, ik koos er recent voor om tijd vrij te maken voor dit 'rustique' project.

Met 'rustique' wil ik op kleinschalige basis - en met een heel persoonlijke aanpak - weerbaarheidstraining aanbieden.

Over
mezelf

Een woordje over waar ik voor sta,
over m'n werk ervaring en
over welke opleidingen ik heb gevolgd.

Aanbod
Kinderen

Wat kan ik aanbieden,
wie heeft er baat bij,
hoe gaan we te werk?

Aanbod
Volwassenen

Voor volwassenen bied ik
workshops in groep aan,
evenals individuele trajecten.

Aanbod
GEZIN

We kunnen met je gehele gezin aan de slag.

Over mezelf

Ik werkte 7 jaren als opvoedster-begeleider in een dagcentrum binnen de bijzondere jeugdzorg. We werkten rond individuele- en groepsbegeleiding van jongeren en gezin. Ik kreeg de kans om de Rots&Water opleiding te volgen, en om die trainingen binnen onze groep verder door te geven. Ook gaf ik verschillende workshops aan de verschillende professionele diensten binnen de organisatie.

We woonden een dik jaar in China. We hebben er veel kunnen reizen en culturen verkennen. Ik kreeg er ook de kans om te werken met een (Belgische) jongen van zes jaar met autisme spectrum stoornis. Ik werkte met hem o.a. rond sociale vaardigheden en het beheersen van zijn woede-aanvallen. Ook werkte ik met de school rond ‘wat is autisme’ en op welke manier met deze jongen om te gaan.

Ik draaide jaren mee als scoutsleidster in m'n eigen scoutsgroep en in een nabij-gelegen Akabe groep; aansluitend was ik nog enkele jaren actief in het overkoepelende scoutsverbond in de ploeg 'internationaal'.

Ik werkte 2 jaren als projectmedewerker bij het Huis van het kind / opvoedingswinkel; we werkten elke dag met het oog op welzijn van kind en ouders.

Nu ben ik arbeidstrajectbegeleider bij OCMW.

Relevante studies en vormingen:

‍Ik volgde de Bachelor in de orthopedagogie - Afstudeerrichting toegepaste jeugdcriminologie - aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.

In 2009 startte ik de Postgraduaat 'adventure education' (KHLim Hasselt). Ik behaalde het eerste jaar; vanaf het twee de jaar kreeg ik de kans om een jaar in het buitenland (China) te wonen. Een perfecte aanvulling voor deze opleiding, maar ik kon de opleiding zelf niet voortzetten.

Rots&Water: In 2013 volgde ik de Basisopleiding Rots&Water, gegeven door Arktos. Twee jaar later volgde ik de aanvullende opleiding Rots&Water basisschool schoolbreed te Nederland door Rots&Water. In maart-2017 volgde ik de verdiepende opleiding met de focus op meisjes en vrouwen. (je vindt mijn referentie bij de 'trainers')

Bodymap: ik volgde de opleidingen “ontwikkelingslab” (2018), “BAG-moves” (2018) en “SEQ” (2019) - Reflexintegratie

Daarnaast volgde ik nog enkele andere vormingen die mijn inzichten omtrent kinderen en opvoeden verruimden! O.a. Oplossingsgerichte hulpverlening (Vraagkracht, 2008) en enkele kortere opleidingen bij EXPOO (Verbindende communicatie binnen adviesgesprekken, 2018)

Aanbod Kinderen

Agenda

Weerbaarheidstraining voor kinderen van het 2e t.e.m. het 5e leerjaar, met o.a. ezelwandeling

Wanneer?

 • in de krokusvakantie
 • ma 4/3 training dag 1 (9u30-16u30)
 • ma 4/3 ouderworkshop  (19u30-22u00)
 • di 5/3 training dag 2  (9u30-16u30)
 • za 9/3 terugkom-dag  (10u-12u)

Locatie: Ferme NeElke (Halle-Zoersel)

Prijs: 195€

Praktische info voor de 'hele' trainingsdagen:

 • drank, koekje en fruit inbegrepen, lunch zelf te voorzien.
 • vooropvang mogelijk vanaf 9u, graag telefonisch afspreken
 • de kinderen komen in kledij die vuil mag worden

Voor deze training werk ik samen met Tinne Brughmans; Tinne...

 • is gediplomeerd Rots & Water trainer;
 • heeft tien jaar gewerkt in de bijzonder jeugdzorg, in een dagcentrum met jongeren en hun gezin;
 • werkte 2.5 jaar op thuisbegeleiding als pedagogisch coördinator;
 • werkt momenteel in pleegzorg: begeleiding van kinderen/jongeren, hun ouders en pleegouders;
 • volgde de bijkomende opleidingen: Rots & Water, theatercursus, kindertherapie, signs of safety.

Inschrijving: stuur een mailtje naar anne@rustique.be of bel ons op 0473 69 17 51 (Anne) of 0485 70 58 40 (Tinne)

Workshop "Weerbaarheid voor tienermeisjes"

Onzeker? Voel je verandering zowel in je lichaam als in je omgeving?

Reageer je soms anders dan je zou willen? Hoe kom je over bij je vrienden?

Kan je zijn wie je bent? Of ben je op zoek naar wie je wil worden?

Praktisch:

 • Wanneer: zondag 19/05 - namiddag: 14u00 - 17u00
 • Prijs: 40€ member Studio Pili / 50€ geen member
 • Inschrijven via Studio Pili

Weerbaarheidstraining voor Kinderen van het 2e&3e leerjaar

 • 6 Sessies (1.5u) op woensdagnamiddag 13u30 - 15u00
 • Data: 13/03, 20/03, 27/03, 03/04, 24/04, 1/05
 • Infomoment ouders op maandag avond 11/03 19u30 - 22u00
 • Prijs: 195€
 • Inschrijven via Studio Pili

Weerbaarheidstraining voor Kinderen van het 4e&5e leerjaar

 • 5 Sessies (2u) op woensdagnamiddag 15u30 - 17u30
 • Data: 13/03, 20/03, 27/03, 03/04, 24/04, 1/05
 • Infomoment ouders op maandag avond 11/03 19u30 - 22u00
 • Prijs: 195€
 • Inschrijven via Studio Pili

Meer details over een Weerbaarheidstraining:

Wie?

Psychofysieke weerbaarheidstraining kan goed zijn voor elk kind. Je komt tijdens de training meer te weten over jezelf en jezelf in interactie met de ander.

De kinderen die tot een weerbaarheidstraining komen zijn vaak kinderen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, die het moeilijk hebben om zichzelf te beheersen, die een negatief zelfbeeld hebben, die de grens niet zien tussen pesten en plagen, die gepest worden, die snel gefrustreerd zijn, die moeite hebben om een plaatsje in een groep te vinden, ...

Wat?

Ik bied een speelse en actieve vorm van leren aan, op basis van Rots&Water - een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.

Ik betrek zowel kind als ouder; ik geloof erin dat we enkel een gedragsverandering kunnen realiseren als de omgeving het kind hier mee in steunt en stimuleert.

Hoe?

We werken in kleine groepen, zodat er genoeg aandacht en ruimte is voor een individuele aanpak.

De nadruk ligt op leren door doen / spelen / ervaren / reflecteren.

Elke training die ik aanbied is 'op maat' van zowel ouder als kind/jongere.

De training start met een workshop voor de ouders waar ik zowel de theoretische aanpak van het Rots&Water principe toelicht als enkele praktische methodieken aanreik om zélf al mee aan de slag te gaan. Ik zet hier hoog op in omdat het hierdoor gemakkelijker wordt voor de kinderen om - wat ze in de lessen leren - thuis toe te passen. Kinderen hebben het ook nodig dat ze de ruggensteun van de ouders voelen.

Vervolgens ga ik aan de slag met de kinderen/jongeren. Elke training bestaat uit acht tot tien contact-uren. Voor kleine kinderen (6-7 jarigen) deel ik die training op in bv acht sessies van één uur, voor oudere kinderen (vanaf 3e leerjaar) en jongeren heb ik goeie ervaring met 5 x twee uren.

In het begin van elke training gaan we diep in op de basis van Rots&Water (gecombineerd met andere methodieken). We gaan ze op verschillende manieren leren toepassen zodat de kinderen/jongeren deze goed beheersen.

In het tweede deel van de training gaan we verder in op de ruimere toepassing van de aangeleerde vaardigheden. Dit gaat over omgaan met o.a stress, communicatie, lichaamshouding en het effect ervan op anderen.

Na elke sessie voorzie ik een moment van feedback voor de ouders; we overlopen hoe de sessie geweest is en wat er centraal stond. Het helpt de kinderen én ook jongeren om ook thuis met de aangeleerde vaardigheden bezig te zijn.

Ik besef dat dit best een intensieve training is, zowel voor kind/jongere als ouder. De verwachtingen die ik heb naar de ouder toe zijn groot. Ik wil alle kansen aangrijpen om een zo positief mogelijk effect te bereiken.

Aanbod Volwassenen

Kan jij niet goed nee zeggen?

Zou het soms eens goed zijn om tot 10 te kunnen tellen?

Heb je soms het gevoel dat mensen over je heen lopen?

Doet je puber je soms de muren oplopen?

Psychofysieke weerbaarheidstraining is een training die goed kan zijn voor iedereen. Ook ik, een zelfbewust iemand met een pedagogisch geschoolde actergrond, grijp in het dagelijks leven regelmatig terug naar methodes die me in deze opleiding werden aangeleerd.

Wat?

Ik bied actieve vorm van leren aan, op basis van Rots&Water - een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.

Je leert door te doen; ik vertrek vanuit de deelnemer, de eigen ervaring staat centraal.

Ik breng je de methodieken bij van Rots&Water, we bekijken samen hoe jij die kan gebruiken!

Voor volwassenen kan ik ook een individueel traject aanbieden.

Bij zo'n individueel traject bekijken we tijdens een eerste gesprek welke je noden en vragen zijn en hoe we hieraan kunnen werken.

Ben je geïnteresseerd, aarzel niet om mij te contacteren via email of telefoon.

Workshop "Weerbaar zijn!"

Uit het hoofd in je lijf! Wie ben ik in interactie met de ander en wat doet dit met mij?

Voel de kracht van het geloof in jezelf in verbinding met de andere. De kracht van het stevig staan versus de kracht van de flexibilieteit.

Praktisch:

 • Wanneer: zondag 5/05 - namiddag: 14u00 - 17u00
 • Prijs: 40€ member Studio Pili / 50€ geen member
 • Inschrijven via Studio Pili

Aanbod GEZIN

Soms is het interessant om met het gehele gezin samen te weken aan de onderlinge interacties.

Als we iets willen bereiken werk ik volgens een formule van acht tot tien contact-uren; de specifieke invulling gebeurt steeds op maat.

Workshop "Opvoeden in Balans"

Hoe grenzen stellen naar jezelf en naar anderen? En welke grenzen stel ik?

Evenwicht tussen zorgen voor anderen als voor jezelf?

Is goed genoeg echt wel goed genoeg? Wanneer is het goed genoeg?

Waar hecht ik als mama/papa/persoon belang aan?

Praktisch:

 • Wanneer: zondag 24/03 - namiddag: 14u00 - 17u00
 • Prijs: 40€ member Studio Pili / 50€ geen member
 • Inschrijven via Studio Pili

Contacteer me